Ebook tanah hindia belanda (terbitan tahun 1894)

Mengenal sejarah tanah jajahan hindia Belanda. Ebook ini menceritakan sejarah kedatangan bangsa eropa ke wilayah Nusantara, awalnya berniat untuk berniaga dengan penghasil rempah-rempah. Seiring waktu, bangsa eropa inilah melakukan penjajahan di Nusantara. Khususnya bangsa yang lama sekali menajajah adalah Hindia Belanda.

Buku ini di terbitkan pada tahun 1894 di Bandar Batawi, oleh orang yang bernama G.J.F. Biegman.Ejaan yang digunakan dalam buku ini masih ejaan lama, jadi bagi anda untuk membaca buku ini harus pelan-pelan supaya mengerti maksud dari bacaan buku sejarah ini.

Berikut link ebook : Hikayat Tanah Hindia (versi sejarah)